இடுகை பற்றிய விபரங்கள்

Tamil Radios
1

நான் பணத்தை எங்கே தேடுவேன்

yarlpavanan 637 நாட்கள் முன்பு (www.ypvnpubs.com) ஏனையவை பிரிவில் பகிர்ந்துள்ளார்

அப்பனும் நாலு பணம் உழைக்கட்டாம் அப்பதான் எவளாச்சும் என்னைக் கட்டுவாளாம் எப்பதான் எவளாவது உன்னைக் கட்டுவாள் அப்பதான் சாவேனென அம்மாவும் அழுகிறாள் எப்பனும் ஊருக்குள்ள உலாவ முடியல்ல நான் பணத்தை எங்கே தேடுவேன்!

இச்செய்திக்கு ஓட்டளித்தவர்


  • onlytamil

  • aasai

  • tamilbm