இடுகை பற்றிய விபரங்கள்

Tamil Radios
1

ரம்பம்பம்... ஆரம்பம்!

poonaikutti 701 நாட்கள் முன்பு (poonaikutti.blogspot.com) பொது பிரிவில் பகிர்ந்துள்ளார்

‘‘பூவை, பூ என்றும் சொல்லலாம். புய்பம் என்றும் சொல்லலாம்... என்பது சினிமா டயலாக். உருவம் + பருவம் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் பூவை நமது தமிழ் எத்தனை வகையாக பிரித்து வகைப்படுத்தி வைத்திருக்கிறது என்று சொன்னால், ‘ஓ... மை காட்!’ என்று ஐரோப்பியர்களே ஆச்சர்யப்பட்டுப் போவார்கள்...’’

இச்செய்திக்கு ஓட்டளித்தவர்


  • kumaresaninfo

  • tamilbm
  • பொது