இடுகை பற்றிய விபரங்கள்

Tamil Radios
1

பாவலன் (கவிஞன்) ஆகுமுன் அறிவோம்!

yarlpavanan 700 நாட்கள் முன்பு (www.ypvnpubs.com) ஏனையவை பிரிவில் பகிர்ந்துள்ளார்

பாவலன் (கவிஞன்) ஆக விரும்புவோர் பாப்புனைய முன்னும் பாப்புனைகையிலும் கீழான எண்ணங்கள் வந்தால் - கொஞ்சம் மேலான எண்ணங்களாக மாற்றி நல்ல எண்ணங்களைப் பகிரவும் நல்ல எதிர்வைச் சுட்டியும் நாட்டில் நல்லன விளையவும் - உன் பாட்டில் புனைந்து காட்டிவிடு - உன் பாவண்ணத்தைப் படிப்பவர் சுவைக்க - என் எண்ணத்தில் பட்டதைப் பகிருகிறேன்!

இச்செய்திக்கு ஓட்டளித்தவர்


  • onlytamil

  • tamilbm
  • பொது