இடுகை பற்றிய விபரங்கள்

Tamil Radios
1

கபாலி ....ஒரு கண்ணோட்டம்!

Kodisvaran 620 நாட்கள் முன்பு (kodisvaran.blogspot.my) சினிமா பிரிவில் பகிர்ந்துள்ளார்

கபாலி திரைப்படம் வெளியாகி மூன்று மாதங்கள் மேல் ஆகிவிட்டன. 100 நாள்கள் மேல் ஒடி முடிந்துவிட்டது.. இந்த நிலையில் ஒரு கண்ணோட்டமா? அதனாலென்ன? படம் வெளியானதும் அடித்துப்பிடித்து விமர்சனம் செய்கிற அளவுக்கு எனக்கு ஒன்றும் அவசரமில்லை! Read more...

இச்செய்திக்கு ஓட்டளித்தவர்


  • aasai