இடுகை பற்றிய விபரங்கள்

Tamil Radios
1

மறக்கக் கூடாத கப்பற்படை எழுச்சி...,

sukumaran 977 நாட்கள் முன்பு (suransukumaran.blogspot.in) செய்திகள் பிரிவில் பகிர்ந்துள்ளார்

உண்மை வரலாற்றை பாடத் திட் டங்களில் இருந்து மறைக்கும் ஏற்பாட் டையே செய்துவருகிறது. முதலாளித்துவநிலப்பிரபுத் துவ ஆதரவு ஆட்சியாளர் களை எதிர் த்து கப்பற் படை எழுச்சி உத்வேக மளிக்கட்டும்.

இச்செய்திக்கு ஓட்டளித்தவர்


  • tamilsolai
  • பொது