இடுகை பற்றிய விபரங்கள்

Tamil Radios
1

ஏமாளிகள் இருக்கும் வரை ஏமாற்றுவோர் உருவாக இடமிருக்கே!

yarlpavanan 720 நாட்கள் முன்பு (www.ypvnpubs.com) பொது பிரிவில் பகிர்ந்துள்ளார்

"Spam, Junk மின்னஞ்சல் என்றால் நம்பக்கூடியதல்ல..." என நம்பி Inbox இற்கு வரும் மின்னஞ்சல்களை நம்புவதும் முட்டாள் செயலே! அப்படியான முட்டாளாக நானும் இருந்துள்ளேன். எனது Inbox இல் வந்த மின்னஞ்சல் ஒன்றில் Microsoft Lottery Winner Award என்றிருந்தது. பரிசு எவ்வளவு தெரியுமா? 8600000000 பிரிட்டிஸ் பவுண்ஸ் என்றிருந்தது.

இச்செய்திக்கு ஓட்டளித்தவர்


  • kumaresaninfo
  • பொது