இடுகை பற்றிய விபரங்கள்

Tamil Radios
1

தந்தை மகள் பாசத்தை மிகவும் அழகாக வெளிப்படுத்தும் மனதை மயக்கும் ஓவியங்கள் - Tamil Magazine

fewinfo 729 நாட்கள் முன்பு (www.fewinfo.com) பொது பிரிவில் பகிர்ந்துள்ளார்

அளவிடமுடியா தந்தை மகள் பாசத்தை மிகவும் அழகாக இளம் ஓவியர் ஸ்னேழன சூஸ் (Snezhana Soosh) பார்பவர்களது மனதினை தொடும் வண்ணம் வரைந்த சில ஓவியங்கள்.

இச்செய்திக்கு ஓட்டளித்தவர்


  • onlytamil

  • aasai
  • பொது